TSA

TSA - Marek Piekarczyk, Andrzej Nowak, Stefan Machel, Marek Kapłon, Janusz Niekrasz

Polski zespół rockowy, zaliczony do prekursorów heavy metalu w Polsce. Powstał w 1979 roku w Opolu.

Related Works